From Fedora Project Wiki

Tổng quan về Fedora

  • Fedora là gì?
  • Dự án Fedora là gì?
  • Redhat Enterprise Linux (RHEL)là gì?
  • Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
  • Các cách để tham gia vào dự án Fedora?

Fedora là gì?

  • Cùng với những bản phân phối GNU/Linux phổ biến như Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE..., Fedora cũng là một bản phân phối GNU/Linux. Nó là một hệ điều hành sử dụng nhân Linux và Phần Mềm Tự Do Nguồn Mở (PMTDNM). Nói cách khác, Fedora là một hệ điều hành Mã Nguồn Mở hoàn toàn miễn phí, bản quyền.
  • Fedora là một hệ điều hành thân thiện với người dùng, nhanh và ổn định.

Dự án Fedora là gì?

  • Dự án Fedora là một sự hợp của tất cả những thành viên trong cộng đồng sử dụng PMTDNM trên toàn thế giới. Họ cùng cộng tác với nhau để tạo ra một hệ điều hành có tên là "Fedora".
  • Dự án Fedora được đỡ đầu bởi công ty Redhat bao gồm: những tình nguyện viên, chuyên gia những người quản trị máy chủ, phát triển những công cụ, tiện ích, phát triển những phần mềm mới, công nghệ mới... và một số nguồn hỗ trợ khác.

Redhat Enterprise Linux là gì?

Tham gia vào cộng đồng Fedora

  • Ambassadors