From Fedora Project Wiki

(Created page with "How to install Fedora?")
 
Line 1: Line 1:
How to install Fedora?
+
== Tổng quan về Fedora ==
 +
 
 +
* Fedora là gì?
 +
* Dự án Fedora là gì?
 +
* Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
 +
* Các cách để tham gia vào dự án Fedora?

Revision as of 06:20, 19 March 2012

Tổng quan về Fedora

  • Fedora là gì?
  • Dự án Fedora là gì?
  • Vai trò của Redhat đối với dự án Fedora?
  • Các cách để tham gia vào dự án Fedora?