From Fedora Project Wiki
Σχετικά με το Fedora
Vision statement: Το όραμά μας.
Foundations: Οι βασικές μας αξίες.
Overview: Η αποστολή μας.
Objectives: Οι στόχοι μας.
User base: Οι χρήστες μας.

Αυτή η σελίδα εξηγεί τους στόχους του Έργου Fedora.

Δημιουργώντας μια ελεύθερη διανομή

 • Δημιουργούμε ένα πλήρες και γενικής χρήσης λειτουργικό σύστημα, που έχει χτιστεί από και για την κοινότητα. Το λειτουργικό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σετ λογισμικού που αντιμετωπίζει και εξισορροπεί τις ανάγκες ενός μεγάλου φάσματος χρηστών και ανθρώπων που συνεισφέρουν.
 • Κατασκευάζουμε το λειτουργικό σύστημα εξ ολοκλήρου από ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Το Fedora οργανώνεται μόνο του και είναι αυτοκατασκευαζόμενο. Έτσι, απαιτεί να μην χρησιμοποιείται μη-ελεύθερο λογισμικό για την δημιουργία της διανομής.
 • Δίνουμε έμφαση στην ευχρηστία και στην "απλά δουλεύει" φιλοσοφία στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τον σχεδιασμο χαρακτηριστικών.
 • Συμπεριλαμβάνουμε ένα ευρύ φάσμα πακέτων που ταιριάζει στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Αυτό το σύνολο των πακέτων είναι περιορισμένο, φυσικά, στα πακέτα που το Fedora μπορεί να παρέχει νόμιμα και επίσης υπόκεινται στις κατευθυντήριες γραμμές του packaging.
 • Παράγουμε στιβαρές χρονικά-βασισμένες εκδόσεις κάθε έξι μήνες χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο εκδόσεων που επιτρέπει στην ομάδα ανάπτυξης την ευελιξία που χρειάζεται για να εξασφαλίσει την ποιότητα, καθώς βεβαιώνει πως η έκδοση δεν θα κυλάει επ' αόριστα. Το πρόγραμμά μας ίσως μετακινηθεί από καιρό σε καιρό αναλόγως τις ανάγκες των συμμετεχόντων, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο μετά από αρκετή σκέψη και απόφαση της κοινότητας που εποπτεύει το έργο.
 • Εξασφαλίζουμε πως οι εκδόσεις θα είναι πάντα διαθέσιμες δωρεάν σε μορφή binary, ως πηγαίος κώδικας και ως εικόνα εγκατάστασης.
 • Παρέχουμε έγκαιρα ενημερώσεις εκδόσεων, μέσα από την υποστηριζόμενη διάρκεια ζωής μιας έκδοσης.

Χτίζοντας κοινότητες ανοιχτού λογισμικού

 • Η κοινότητα περιλαμβάνει τωρινούς καθώς και πιθανούς ή μελλοντικούς συνεργάτες. Οι παροχές μας ξεκινούν με την ελεύθερη διανομή μας, και συνεχώς αναπτύσσουμε τρόπους, έτσι ώστε να δώσουμε στους συνεργάτες μας επιπρόσθετα εφόδια για συμμετοχή.
 • Κάνε όση περισσότερη δουλειά ανάπτυξης κώδικα μπορείς, μένοντας κοντά στα έργα upstream. Στηρίζουμε τις κοινότητες upstream, συνεισφέροντας με patches, παρέχοντας τις τελευταίες εκδόσεις upstream στις υπό ανάπτυξη και υπό δοκιμή εκδόσεις μας όπου αυτό είναι δυνατό, και σιγουρεύοντας πως τα προϊόντα upstream λειτουργούν σωστά στις σταθερές μας εκδόσεις.
 • Παραμένουμε στην αιχμή της ελεύθερης και ανοιχτής τεχνολογίας υιοθετώντας και βοηθώντας σε νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις εκδόσεων.
 • Προωθούμε την άμεση υιοθέτηση νέων εκδόσεων μέσα από μια εύκολη διαδικασία αναβάθμισης, με ελάχιστον αντίκτυπο στις αλλαγές των ρυθμίσεων.
 • Δημιουργούμε και εφαρμόζουμε νέες τεχνικές προδιαγραφές για τα πακέτα, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την συνοχή του λειτουργικού συστήματος.
 • Προωθούμε μια παγκόσμια προοπτική υποστηρίζοντας όσες περισσότερες γλώσσες και γεωγραφικές περιοχές είναι δυνατόν.

Αναπτύσσοντας την επιστήμη και πρακτική δόμησης των κοινοτήτων

Δεν συνάδουν με το έργο Fedora

 • Το Έργο Fedora δεν δείχνει ενδιαφέρον σε έναν αργό ρυθμό αλλαγών μεταξύ των εκδόσεων, αλλά αντίθετα κοιτά να είναι καινοτόμο. Δεν προσφέρουμε εκδόσεις με υποστήριξη μακράς διάρκειας διότι αποσπά την προσοχή μας μακριά από την καινοτομία. Για όσα μέλη της κοινότητας επιθυμούν κάποια έκδοση μακράς διάρκειας, υπάρχουν παράγωγες διανομές που ικανοποιούν τέτοιες απαιτήσεις. Για όσα μέλη επιθυμούν ένα μοντέλο με υποστήριξη επιχειρησιακής κλάσης, που πάει πιο πέρα από την κοινοτική συντήρηση, προτείνουμε το Red Hat Enterprise Linux. Το κέντρο της καινοτομίας και του ταχύτερου ρυθμού μεταβολής, βρίσκεται στην υπό ανάπτυξη έκδοσή μας.
 • Το Έργο Fedora δεν ενδιαφέρται να συμπεριλαμβάνει στην διανομή του κλειστά ή που υπόκεινται σε πατέντες στοιχεία. Αν και δεν κάνουμε την εγκατάσταση τέτοιων στοιχείων πιο δύσκολη επί σκοπόν, όμως δεν επιτρέπουμε σε τέτοια στοιχεία να καθορίζουν το πρόγραμμά μας ή τις διαδικασίες που ακολουθούμε.
 • Το Έργο Fedora δεν είναι χωματερή μη-συντηρούμενου ή κακοσχεδιασμένου λογισμικού. Η ποσότητα του διαθέσιμου λογισμικού δεν είναι μέτρο σύγκρισης για την ποιότητα μιας διανομής. Δεν συμπεριλαμβάνουμε ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό που δεν συνάδει με την αποστολή του Έργου μας, για ένα βελτιωμένο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό.