From Fedora Project Wiki

<!-- background: url(/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fedora-christmas.jpg) no-repeat top left; -->
<div style="margin: 1em 0 0 0; padding: 1em; min-height: 275px;">
<p style="float: left;
min-width: 320px;
margin: 8px 8px 8px 0;
padding: 4px 4px 8px;
background: #fff;
text-align: center">
<img style="margin: 0" src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fc6-pre-350.png" /></p>
<img  src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fedoralogo-224x80.jpg">
==Снимите Fedora Core 6==
<a href="http://torrent.fedoraproject.org">Торенти</a> (пожељније)  |
<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/6/i386/iso/">x86</a> |
<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/6/x86_64/iso/">x86_64</a> |
<a href="http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/core/6/ppc/iso/">ppc</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Mirrors">Одрази</a>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/FC6ReleaseSummary">Кратак садржај издања</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Tours/FedoraCore6">FC 6 водич</a>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Statistics">Статистика</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC6Common"> Чести проблеми </a>
</div>
</p>
<p>
Федора пројекат је <a href="http://www.redhat.com/fedora/">Red Hat</a> спонзорисан и подржан од заједнице отвореног модела пројекат. Шта је циљ овог пројекта? Брзи напредак Отвореног и слободног изворног кода софтвера и садржаја. Јавни форуми. Слободни и отоврени процеси. Брзи развој. Провидност и меритократија. Све у тежњи да се направи најбољи оперативни систем и платформа који слободни софтвер може дати.
</p>

Распоред издања за Fedora Core | Остали језици | Обилазак Федоре | Извор Вести | Блогови

#!html
<div style="border: 2px solid #d9d9d9; background: silver; padding: .5em">
Федорини амбасадори Фeдорин рекламни пројекат Федора оцењивање грешака
Тестирање Федоре Fedora Directory Server Инфраструктура Федоре
Федора - Људи Федорине веб странице Федорина уметничка дела
Превод Федоре Уређивање викија Фдорине игрице
Видите све пројекте... Видите све групе са специјалним интересом (SIGs)...
#!html
</div>

Члан штампе?


Право | Водиље о употреби трговачке ознаке
#!html
<a href="http://linux.dell.com/"><img src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=poweredbydell.gif" alt="Powered by Dell" /></a>