From Fedora Project Wiki

<!-- background: url(/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=f7-pre-350.png) no-repeat top left; -->
<div style=" margin-left: 1em; margin-top: 1em; padding: 1em; min-width: 500px; min-height: 275px;">
<p style="float: left;
min-width: 320px;
margin: 8px 8px 8px 0;
padding: 4px 4px 8px;
background: #fff;
text-align: center">
<img style="margin: 0" src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fc6-pre-350.png" /></p>
<img src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fedoralogo-224x80.jpg">
==Ladda ner Fedora 7==
<a href="http://torrent.fedoraproject.org">Torrents</a> (rekommenderad)  |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/7/i386/iso/">x86</a> |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/7/x86_64/iso/">x86_64</a> |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/7/ppc/iso/">ppc</a> |
<a href="http://mirrors.fedoraproject.org/publiclist/Fedora/7/">Mirrors</a>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/FC7ReleaseSummary">Release summary</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Tours/Fedora7">Fedora 7 Tour</a>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Statistics">Statistik</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC7Common">Vanliga fel</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/BugsAndFeatureRequests">Rapportera Buggar</a>
</div>
<p>
Fedora Project är en samling av projekt som är sponsrad av <a href="http://www.redhat.com">Red Hat</a>, och utvecklad som ett partnerskap mellan öppen källkods-communityn och anställda på Red Hat. Målet med Fedora? Den snabba utvecklingen av fri och öppen programvara. Öppen diskussion. Öppen utveckling. Snabb förnyelse. Gemenskap och insyn. Allt i strävan till det bästa operativsystemet och plattform som <a href="http://www.fsf.org/licensing/essays/free-sw.html">fri programvara</a> kan tillhandahålla.
</p>
Hjälpa till | Tidsplan för Fedora 8 | Andra Språk | Software Infofeed | Planet Fedora
Fedora Ambassadors Fedora Marketing Fedora Bug Triaging
Fedora Testing Fedora Directory Server Fedora Infrastructure
Planet Fedora Fedora Websites Fedora Artwork
Fedora Translation WikiEditing Fedora Games
View All Projects... View All Special Interest Groups (SIGs)...

Trademark Guidelines
#!html
<a href="http://linux.dell.com/"><img src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=poweredbydell.gif" alt="Powered by Dell" /></a>