From Fedora Project Wiki

<!-- background: url(/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fedora-christmas.jpg) no-repeat top left; -->
<div style="margin: 1em 0 0 0; padding: 1em; min-height: 275px;">
<p style="float: left; min-width: 320px; margin: 8px 8px 8px 0; padding: 4px 4px 8px;background: #fff;text-align: center">
<img style="margin: 0" src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fc6-pre-350.png" /></p>
<img  src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=fedoralogo-224x80.jpg">

==Tải về Fedora Core 6==
<a href="http://torrent.fedoraproject.org">Torrents</a> (khuyên dùng) |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/i386/iso/">x86</a> |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/x86_64/iso/">x86_64</a> |
<a href="http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/6/ppc/iso/">ppc</a> |
<a href="http://fedora.redhat.com/Download/mirrors.html">miroirs</a>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/vi_VN/ThongbaoFC6">Thông báo</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/vi_VN/HuongDan/FedoraCore6">Hướng dẫn Fedora Core 6</a>
</p>
<p>
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Statistics">Thống kê</a> |
<a href="http://fedoraproject.org/wiki/Bugs/FC6Common">Các sự cố chung</a>
</p>
</div>
<p>
Fedora là một dự án mã nguồn mở được tài trợ bởi
<a href="http://www.redhat.com/fedora/">Red Hat</a> và phát triển bởi cộng đồng. Mục đích của dự án ? Phát triển nhanh chóng các phần mềm miễn phí và mã nguồn mở. Diễn đàn công khai. Tiến trình thoáng mở. Sáng tạo nhanh. Trọng người tài và trong sáng.
Tất cả những điều kiện đó nhằm tạo dựng một Hệ điều hành tốt nhất mà thế giới mã nguồn mở có thể đáp ứng được</p>

Lịch phát hành | Các ngôn ngữ khác | Hướng dẫn làm quen Fedora Core |Tin tức | Blog


Đại sứ Fedora Quảng bá Fedora Triage Bogues Fedora
Fedora Legacy Fedora Directory Server Cấu trúc Fedora
Thế giới Fedora Web site Fedora Fedora Artwork
Dịch thuật Fedora Edition Wiki
Xem các dự án... Xem các SIGs...

Trademark Guidelines
#!html
<a href="http://linux.dell.com/"><img src="/wiki/WikiGraphics?action=AttachFile&do=get&target=poweredbydell.gif" alt="Powered by Dell" /></a>