Skip to main content Start of main content

Det solide grunnlaget for IoT-økosystem

Eit lett, men likevel kraftig og skalerleg operativsystem

Kvifor Fedora IoT?

 • Leiande teknologi

  Bygd på dei nyaste teknologiane og forbetringane som open kjeldekode har å tilby.


 • Konteinarbasert

  Fedora IoT er ein konteinarbasert vert som køyrer på maskinvara di, med fokus på distribusjon av kant-einingar.


 • Økosystem med open kjeldekode

  Alt vert støtta av eit heilt gratis Fedora-økosystem med open kjeldekode.


 • Fleksibel

  Det finst eit breitt utval av installasjonsmetodar som vert støtta.


 • Kantstøtte

  Bruk Fedora IoT til å støtta arbeidsbelastingar som vert berekna utanfor det tradisjonelle datasenteret.


 • Få mest mogleg ut av eininga di

  Fedora samarbeider med maskinvareleverandørar for å sikra utmerkt maskinvarestøtte for ei rekkje ulike einingar.


Platforms Tested against IoT

Bygd av dykk

Fedora-prosjektet ser for seg ei verd der alle kan dra nytte av fri programvare med open kjeldekode som er utvikla av inkluderande, innbydande, og fordomsfrie fellesskap.

Fedora IoT er skapt av eit team i Fedora-fellesskapet som heiter IoT Working Group. Han består av offisielle medlemar som har avgjerdsstyresmakt, og dessutan andre bidragsytarar. Finn ut meir på IoT Working Groups nettstad.

Prøv det no.

Last ned no