Skip to main content Start of main content

Eit felles server-OS

Køyr serverarbeidsbelastingar på bart metall eller virtuelle maskiner med dei nyaste opne kjeldekode-teknologiane kuratert av Fedora-felleskapet

Funksjonar for alle

Nyaste teknologiar

Køyr virtuelle maskiner og konteinarar med libvirt og podman, eller bygg fantastiske applikasjonar på toppen av WildFly applikasjonskøyreomgjevnad

Fornuftige standardinnstillingar

Distribuer raskt ein server med verktøya du treng for å starta opp arbeidsmengdene dine

Stabilt økosystem

Mogleggjer ei rekkje ulike serverbelastingar

Cockpit

Eit innebygd verktøy for ekstern serveradministrasjon er klart til bruk ved fyrste oppstart

Frå datasenteret til Raspberry Pi

Tilfredsstiller behova til små og mellomstore bedrifter, heimelaboratorium, og bedrifters arbeidsmengder

Bygd av dykk

Fedora-prosjektet ser for seg ei verd der alle kan dra nytte av programvare med fri og open kjeldekode som er utvikla av inkluderande, innbydande, og fordomsfrie fellesskap. Fedora Server er utvikla av eit team i Fedora-fellesskapet som heiter Server Working Group. Han består av offisielle medlemar som har avgjerdsstyresmakt, og dessutan andre bidragsytarar. Les meir på Server Working Groups nettstad.

Prøv det no.

Last ned no