Skip to main content Start of main content

Fedora i3-spinn

Fedora i3-spinn inneheld den populære i3 rutebasert-vindaugehandsamaren. Den gjer i3 tilgjengeleg og tiltalande for både nybyrjarar og avanserte brukarar som føretrekkjer å ikkje bruka mus, peikeplate eller anna peikeeining for å samhandla med omgjevnadane. Fedora i3 Spin inneheld lettvektapplikasjonar for nettsurfing, tekstredigering, og medieavspeling, og gjev ei komplett oppleving med eit minimalistisk brukargrensesnitt.

Kopla på nett

Firefox

Utforsk nettet med Firefox, den fullstendige nettlesaren.

NetworkManager-appleten

Berre eit klikk, og du er kopla til den trådlause LAN-ruteren din, eller på nett ved mange 3G-mobilbreibandskort som vert støtta.

nmcli

CLI-applikasjon for å kontrollera NetworkManager-konfigurasjonen. Det gjev deg same moglegheiter som nm-appletten, men i terminalen.

Konfigurasjon

rxvt-unicode

Ogso kjent som urxvt, er det ein lettvekts terminalemulator som kan tilpassast fullt ut.

brightlight

brightlight hentar og stiller inn ljosstyrken på bakgrunnsbelysninga til skjermen på Linux-system ved hjelp av sysfs-grensesnittet i kjernen.

azote

Ein GTK+3-basert bileteutforskar og bakgrunnssetjar.

Verktøy

i3lock

Enkel skjermlåser

i3status

Lite program for å generera ei statuslinje for i3bar, dzen2, xmobar eller liknande program

dmenu

Dynamisk meny for X11

dunst

Svært konfigurerleg og lettvekts varslingsdaemon

htop

Interaktiv prosessviser

mousepad

Enkel tekstredigerar for Xfce-skrivebordsmiljøet

Thunar

filutforskar for Linux og andre Unix-liknande system

Prøv det no.

Last ned no