Skip to main content Start of main content

Fedora Sway-spinn

Fedora Sway-spinnet inneheld den populære Sway rutebasert-vindaugehandsamaren. Han gjer Sway tilgjengeleg og tiltalande for både nybyrjarar og avanserte brukarar som føretrekkjer å ikkje bruka mus, peikeplate, eller anna peikeeining for å samhandla med omgjevnadane. Fedora Sway-spinnet inneheld lettvektapplikasjonar for nettsurfing, tekstredigering, og medieavspeling, og gjev ei komplett oppleving med eit minimalistisk brukargrensesnitt.

Kopla på nett

Firefox

Den populære og gratis nettlesaren støtta av Mozilla, ein ideell organisasjon som arbeider for internetthelse og personvern.

NetworkManager-appleten

Berre eit klikk, og du er kopla til den trådlause LAN-ruteren din, eller på nett ved mange 3G-mobilbreibandskort som vert støtta.

nmcli

CLI-applikasjon for å kontrollera NetworkManager-konfigurasjonen. Det gjev deg same moglegheiter som nm-appletten, men i terminalen.

Konfigurasjon

foot

Foot er ein rask, lett, og minimalistisk Wayland-terminalemulator.

light

light får og stiller inn ljosstyrken på bakgrunnsbelysninga til skjermen på Linux.

imv

imv er ein kommandolinje-biletframvisar berekna for bruk med rutebaserte vindaugehandsamar.

Verktøy

sway lock

Enkel skjermlåser.

waybar

Mykje tilpassingsdyktig Wayland-felt for Sway- og Wlroots-baserte komposisjonssamhandlarar.

rofi

Ein vindaugsvekslar, programstartar, og erstatning for dmenu.

dunst

Svært konfigurerleg og lettvekts varslingsdaemon.

kanshi

Eit verktøy for dynamisk skjermkonfigurasjon.

Thunar

Filutforskar for Linux og andre Unix-liknande system.

Prøv det no.

Last ned no