From Fedora Project Wiki

На тази страница е обяснено как да направите и използвате жива USB медия. Жива система, записана на USB флаш памет, често наричана флашка, Ви позволява да стартирате операционната система Fedora на който и да е компютър, способен да зареди система от USB без да записвате нищо на твърдия диск на компютъра. USB флашката със жива система може да предоставя област за записване на промени в системата, наречена постоянна част. Флашката може да има също и част за съхранение на информация за потребителските акаунти и данни като документи и свалени файлове, евентуално защитени чрез криптиране с цел сигурност и спокоен сън. Накрая, всички файлове, тези от постоянната част, предварително записаните, документите и свободното пространство за съхранение на данни са достъпни от системата. Така Вие можете да носите в джоба си собствения си компютър, да го зареждате на почти всяка система, която решите, че може да използвате.


Note.png
Набързо
Процесът е лесен за повечето хора. Почти всички USB памети са подготвени от производителите да работят по този начин. Ако имате някакви документи на Вашата флашка, не е зле преди да започнете, да ги архивирате на друго място.
 • Свалете програмата LiveUSB Creator от http://fedorahosted.org/liveusb-creator ако работите с Windows, или я инсталирайте във Вашата Линукс система чрез PackageKit или yum.
 • Свалете ISO файла, образ на живата система, от http://fedoraproject.org/get-fedora.
 • Поставете флашката и стартирайте програмата LiveUSB Creator.

След като завършите, рестартирайте системата и използвайте вградената в компютъра Ви функционалност за избор на зареждане от USB устройство -- обикновено трябва да натиснете определен клавиш веднага след рестартирането, например F12. След което ... се насладете на резултата!

Ако Ви интересуват техническите детайли, или Ви е нужна повече информация, моля, четете надолу.
Warning.png
Използване на UNetbootin
За информация относно UNetbootin, вижте тази забележка на страницата с въпроси за използването на F12. След версия 393 UNetbootin може да създава USB флашка с жива Fedora. Ако използвате по-стара версия, можете да свалите обновление от сайта на UNetbootin.


Important.png
Създаване на жив CD ISO образ
Живата USB система се създава от същия ISO файл образ, който се използва за създаване на жива CD/DVD медия. Можете да свалите ISO образа на официалната версия на Fedora от страницата за сваляне на Fedora. Ако желаете да създадете файл с Ваш собствен ISO образ, прочетете How to create and use a Live CD за повече информация.
Note.png
Формат на командите
Редовете, започващи с "$" са команди, които трябва да напишете (без да включвате знака $; това е подканващият символ на системата); следващите линии показват типичен резултат от изпълнението на командата. Ще се наложи някои от командите да стартирате с права на root.

Изисквания към системата

 • Работещ компютър с Fedora или Windows. Ако използвате друга Линукс дистрибуция, можете да използвате dd или UNetbootin. UNetbootin можете да използвате също и с Mac OS X и Windows, а освен това е наличен и в хранилищата на Fedora.
 • USB флаш паметта, наричана още USB stick, thumb drive, pen drive, или jump drive, с 1 GB или повече обем за съхранение на данни, с файлова система vfat (стандартно за почти всички външни USB памети)

Способност за зареждане от USB медия

Въпреки че почти всички модерни компютри имат тази възможност, все още не всички могат да зареждат от USB медия, поради различните BIOS настройки и функционалности. Ако Вашият компютър няма такава възможност, тази процедура е неизползваема. Ако не сте сигурни и не Ви притеснява свалянето и инсталирането на образ на Вашата USB памет (с вероятно изтриване на данните в нея), единственото, което рискувате да загубите, е малко време.

Ако Вашата USB памет е повредена, тази процедура може да се провали. Следете съобщенията за грешки по време на процеса.

Някои флаш памети по подразбиране може да не са зареждащи, въпреки че хардуерът Ви е способен на това. Може да се наложи да маркирате дял като зареждащ (активен) или да се наложи да форматирате флашката отново. Вижте Грешки и решения по-долу за повече информация.

Проверка големината на Вашата USB памет

Обемът на много USB флашки е написан на корпуса или на опаковката им.

Ако не знаете обема на флашката, или искате да я проверите за наличието на данни, включете я в компютъра и би трябвало тя автоматично да се появи като устройство. Можете да проверите обема и като използвате графичния файлов мениджър. В Линукс, Вие може да използвате в терминал командата:

$ df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
143G  14G 122G 10% /
/dev/sda1       99M  12M  82M 13% /boot
tmpfs        1009M   0 1009M  0% /dev/shm
/dev/sdb1       3.9G 4.0K 3.9G  1% /media/usbdisk

USB устройствата обикновено се монтират в директория /media. В този случай, устройството е /dev/sdb1, има обем 3.9GB и почти целият обем е свободен (1% е зает).

Запомнете това "/dev/sdb1" или подобното във Вашия случай. Ще трябва да го задавате като име на устройството, ако използвате метода с команди в терминал.

Създаване на дял

Warning.png
ВНИМАНИЕ
Това ще изтрие всички данни на Вашето USB устройство! Моля, четете нататък инструкциите внимателно.

Ако на устройството не е бил правилно създаден дял (или предполагате това), използвайте fdisk за да го създадете отново.

Възможно е също създаването на неразрушаваща инсталация на жив USB образ ако разполагате с достатъчно свободно пространство. Вижте Инсталиране без разрушаване по-надолу.

Програмата fdisk трябва да бъде стартирана като root. Поставете само името на устройството след командата, без номера на дяла. Трябва да сте сигурни (проверете!), че сте задали правилния диск, тъй като може да изтриете важни данни! Вижте изхода от командата "df -h" ако не сте сигурни. Например, ако създаваният дял ще бъде /dev/sdb1, напишете:

$ /sbin/fdisk /dev/sdb

Ако нямате инсталирана програмата fdisk, стартирайте като root yum install util-linux-ng.

В следващата секция са показани командите и отговорите във fdisk, които трява да изпълните. Числото в реда, започващ с Last cylinder ... е в зависимост от големината на флашката, така че може да е различно от показаното в този пример.

Command (m for help): d
Selected partition 1

Command (m for help): n
Command action
e  extended
p  primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-960, default 1): 
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-960, default 960): 
Using default value 960

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 6
Changed system type of partition 1 to 6 (FAT16)

Command (m for help): a
Partition number (1-4): 1

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.

Форматиране

Warning.png
ВНИМАНИЕ
Това ще изтрие всички данни на Вашето USB устройство! Моля, четете нататък инструкциите внимателно.

Ако Вашата USB медия разполага с достатъчно свободно пространство и vfat файлова система, не е нужно да изпълнявате тази стъпка.

За да се получи, дялът трябва да бъде форматиран с актуална файлова система чрез mkdosfs, изпълнена като root. Демонтирайте устройството от файловата система, преди да използвате mkdosfs. В примера по-долу, /dev/USBPARTITIONNAME може да е например /dev/sdb1. Трябва да сте сигурни, че сте задали правилния дял; форматирането унищожава всички данни на устройството!

$ umount /dev/USBPARTITIONNAME
$ /sbin/mkdosfs -F 32 -n usbdisk /dev/USBPARTITIONNAME

Ако mkdosfs не е инсталирана, стартирайте "yum install dosfstools" като root за да я инсталирате.

Инсталиране без разрушаване

Пропуснете стъпките за създаване на дял и форматиране по-горе и продължете със стъпките надолу. Имайте предвид, че на флашката трябва да разполагате с поне 1GB свободно пространство. Силно Ви препоръчваме да направите архивно копие на данните на USB устройството преди да продължите за в случай, че нещо се обърка.

От сваления образ

Свалете ISO файла

(Ако използвате графичния метод с програмата liveusb-creator, с "поддържана" версия на Fedora, можете да пропуснете тази стъпка. Програмата автоматично ще свали необходимия ISO файл.)

Може да използвате BitTorrent или Вашия уеб браузър за да свалите зареждащ образ, или ISO файла, който ще инсталирате на Вашето USB устройство.

Бързи връзки:

Търсете файл с "Live" в името, обикновено с формата "F<версия>-<архитектура>-Live.iso". Например, "F12-i686-Live.iso" е Fedora 12 за 32-битов Pentium Pro и съвместими процесори. "F13-Alpha-x86_64-Live.iso" е alpha предварителна версия на Fedora 13 за 64-битови Intel и съвместими процесори. Убедете се, че сте избрали правилния за Вашата архитектура файл. 32-битовите версии обикновено работят на 64-битови архитектури, но няма да са оптимизирани за това.

Тези инструкции са валидни също и за Други разновидности на живи образи на Fedora, включително създадени от Вас самите чрез Revisor (графичен инструмент), или чрез LiveCD Creator (инструмент от командния ред, използван от Revisor). (Pungi е инструмент от командния ред, с който можете да създавате инсталируеми ISO-та, но не и живи образи.)

Ако използвате Живо USB с постоянна част, можете да я обновявате чрез метода "yum update", описан по-надолу за да имате последните за деня Rawhide RPM пакети (най-вече за тестване и не за нормална всекидневна употреба). Вижте Releases/Rawhide за повече информация относно всекидневните генерации.

Живи ISO-та не се създават всекидневно за Branched, Alpha, Beta и Final фазите. Това се прави еднократно.

Графични методи - Windows или Fedora

Жива USB флашка с Fedora можете да създадете в Windows и Linux като използвате програмата liveusb-creator.

В Windows използвайте следните стъпки:


Ако използвате Fedora, можете да потърсите програмата liveusb-creator чрез "Инсталиране/Деинсталиране на софтуер" или да я инсталирате от командния ред:

$ su -c "yum install liveusb-creator"


За да я стартирате, напишете liveusb-creator в терминала, или в GNOME 3 идете в "Дейности -> Програми -> Системни инструменти -> liveusb-creator".

Ако използвате по-стара версия на Fedora (преди 15), нещата ще са малко по-различни.

Методи от командния ред - само за Линукс

В следващите примери замествайте "/path/to/ISO" с например F12-Live-i686.iso или с пълния път до сваления ISO файл, например /tmp/F12-Live-i686.iso.

Замествайте /dev/USBPARTITIONNAME с името на желания дял. Например, /dev/sdb1 в примера по-горе (в "Проверка големината на Вашата USB памет"). Внимавайте в задаването на правилния дял, иначе може да загубите важни данни!

Методът livecd-iso-to-disk работи също и за инсталиращите DVD iso образи, въпреки че те не са Живи образи.

Използване на dd за директно копиране

Във Fedora 12 и следващите, Вие можете да използвате dd, но все пак специализираните инструменти имат допълнителни функционалности като запис без разрушаване и запазване на допълнително пространство за системата (data persistence). За Fedora 12 до Fedora 15 този метод може да се използва само за Живи CD iso-та, но НЕ и за инсталационни медии. Във Fedora 16 вече може да се използва и за инсталационни медии.

$ sudo dd if=F12-Live-i686.iso of=/dev/sdX bs=8M

Забележете, че се задава име на устройството (напр. /dev/sdx), а не на дяла (напр. /dev/sdx1).

Този метод може да се използва и с netinst.iso и boot.iso образи. Във Fedora 13, ":/images/install.img" трябва да бъде добавяно като параметър при зареждането stage2=hd:label="Fedora" (може да го правите като натиснете клавиша Tab в прозореца за избор при зареждането) за да предотвратите питането за мястото на install.img в прозеса на зареждането. Това ще бъде оправено с bug 528809

Проверете за livecd-tools

Проверете дали livecd-tools RPM е инсталиран.

$ rpm -q livecd-tools

Ще видите името и версията на RPM пакета, ако е инсталиран, или пък нищо, ако не е.

Ако "livecd-tools" не е инсталиран, инсталирайте го чрез yum.

$ su -c "yum install livecd-tools"

Стартирайте скрипта livecd-iso-to-disk

Начинът на работа със скрипта е описан в първите му няколко страници livecd-iso-to-disk script.

Убедете се, че USB устройството не е монтирано във файловата система и изпълнете следното, като въведете паролата за root, когато Ви бъде поискана.

$ su -c "livecd-iso-to-disk /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME"
Password:
Copying live image to USB stick
Updating boot config file
Installing boot loader
USB stick set up as live image!

В случай, че зареждането от така създаденото устройство не се получи с метода, описан по-горе, Вие можете да кажете на скрипта да форматира медията, като промените командата за стартиране така: Имайте предвид, че по този начин скриптът ще форматира устройството и това ще изтрие всички данни на него:

$ su -c "livecd-iso-to-disk --format --reset-mbr /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME"

Data Persistence

"Data persistence" представлява "постоянна част", запазена за файлове и настройки на системата, които се запазват и след рестартиране. Вие можете да обновявате системата все едно, че е инсталирана на твърдия диск на компютъра, с изключение на обновяване на ядрото. Основната цел на тази функционалност е зареждането на Жив образ от USB флашка, заедно с направените в системата промени.

Използвайте графичния инструмент liveusb-creator, за да го направите по-лесно. Liveusb-creator е наличен в хранилищата на Fedora, но също и за ползващите Windows.

Ако предпочитате работа от командния ред, можете да го направите, като стартирате по следния начин:

$ sudo livecd-iso-to-disk --overlay-size-mb 512 /path/to/ISO /dev/USBPARTITIONNAME

където 512 е желаната големина (в мегабайти) на запазената част. Скриптът livecd-iso-to-disk не възприема число по-голямо от 2047 за големина на запазената част при файлова система VFAT, но за файловите системи ext[2 или 3] единственото ограничение е наличното пространство. Ще намерите скрипта livecd-iso-to-disk в директория LiveOS, която е в основната директория на CD образа. Имайте предвид, че ще трябва да разполагате с пространство на Вашата USB флашка за живия образ плюс запазената част плюс място за Вашите данни.

Note.png
Ограничен живот на Persistent Overlay
Много важна забележка относно използването на "primary" persistent overlay за промени в системата е, че поради начина, по който е реализирана тази функционалност, (чрез LVM copy-on-write snapshot), всяка единична промяна (запис И изтриване) заема част от свободното пространство, така че в един момент то ще се окаже "изчерпано" и USB флашката ще престане да зарежда (вижте тази dm-devel дискусия и тази страница за аварийно възстановяване). Поради тези ограничения, препоръчително е да използвате system-level persistence пестеливо, само за промени в конфигурирането и за важни обновявания, свързани със сигурността. За истински многократно записваем persistent overlay, използвайте опцията --home-size-mb за да създадете образ с файлова система за домашните директории и личните Ви файлове. За разлика от системния overlay образ, образът home.img оже да бъде използван като бъде loop монтиран във файлова система, извън системата на Живото USB.

Състоянието на persistent overlay може да видите, като изпълните следната команда в живата система:

dmsetup status live-rw

Това, което ще видите, може да изглежда така:

live-rw: 0 8388608 snapshot 42296/204800 176

където частта след 'snapshot' за логическия дял, е заетата от overlay част в 512-байтови сектори.

От работещо Живо CD/DVD/USB

Ако вече работите в среда на живо CD или DVD и искате да го конвертирате в зареждаща USB флашка, стартирайте следната команда като потребител root:

# livecd-iso-to-disk /dev/sr0 /dev/USBPARTITIONNAME

От работещо Живо USB, използвайте /dev/live за източник:

# livecd-iso-to-disk /dev/live /dev/USBPARTITIONNAME

Как да заредите от Живо USB устройство

 • Изключете компютъра.
 • Поставете USB устройството в някой от USB портовете.
 • Извадете всички други медии като CD, DVD дискове, или дискети.
 • Включете компютъра.
 • Ако компютърът е конфигуриран да зарежда автоматично от USB устройство, ще видите съобщение "Automatic boot in 10 seconds..." с обратно отброяване на секундите.
 • Ако компютърът започне да зарежда от твърдия диск, Вие ще трябва ръчно да го конфигурирате да зарежда от USB устройство.
  • Изчакайте го, докато дойде момент, в който можете да го рестартирате нормално.
  • В момента, в който компютърът се рестартира, гледайте внимателно за инструкции за клавиш (обикновено това е функционален клавиш или Escape), при натискането на който се появява меню за избор на устройство за зареждане, или влизане в настройките "BIOS setup". Натиснете и задръжте този клавиш. Ако пропуснете екрана с тази възможност (това са две-три секунди) рестартирайте и опитайте отново.
  • Използвайте менюто в BIOS настройките за да поставите USB устройството първо в списъка със зареждащи устройства. В списъка то може да изглежда като твърд диск, а не като премахваемо устройство. Всеки производител го прави по свой собствен начин. Бъдете внимателни! Може да стане така, че компютърът Ви да не може да зареди или да спрете друга функционалност ако промените някои други настройки. Все пак, промените в тези настройки са обратими, така че е добре да си запишете кое как е било в случай, че се наложи да го върнете както е било.
  • Запишете промените, излезте и компютърът би трябвало да зареди от Живото USB устройство.

Как да направите зареждащо USB устройство за инсталиране на Fedora вместо да използвате DVD

Why would I want to make a USB device installer from the DVD instead of the LiveCD?

If you are installing to a netbook, or otherwise do not have an optical drive (or burner, or media), and you want the extra flexibility of using the regular DVD installer instead of the Live image, then this method will give a useful install medium. You are then free to customize package selection, choose which filesystem you prefer for your rootfs (ext3 OR ext4, btrfs, etc), and rescue mode is available.

Preparing the USB stick

The easiest setup method is to install Fedora's own livecd-iso-to-disk script from livecd-tools. Note that the liveusb-creator GUI, however, does not support putting the DVD installer on USB. (Unetbootin has worked in the past as well, but does not currently work for Fedora 14 and 15.)

The manual setup method follows:

First, download the iso file Fedora-15-i386-DVD.iso from a Fedora mirror. This method also works for the boot and netinstall iso's.

Then, from your running 34 system (including an 34 livecd) make sure you have the livecd-tools package installed by doing:

yum install livecd-tools

Use the "mount" command to find the USB stick (e.g., /dev/sdb1) or look at /var/log/messages to find where the stick was mounted.

Next unmount the USB stick either from the desktop icon or using the umount command - but keep a note of where the USB stick is attached to the filesystem, e.g., /dev/sdb1

Now as root run:

# livecd-iso-to-disk path-to/Fedora-15-i386-DVD.iso /dev/sdb1

If the stick is not bootable, then refer to the information below to make it bootable, otherwise this command will fail.

You should now have a bootable USB stick which will run an 34 install. When you boot the stick, you may also add askmethod to the boot line and select a hard drive install and select the drive as /dev/sdb1 (or your USB device drive) and the path should be /

The remainder of the install should be the same as for using a DVD in an optical drive, but when you select options make sure that you select your disk partitioning carefully if you are doing custom partitioning and also make sure that the bootloader is installed on the correct drive - by default it will be installed on the USB stick so you will need to change it to the master boot record on the hard drive.

Грешки и решения

liveusb-creator problems

Partition isn't marked bootable!

If you get the following message, you need to mark the partition bootable.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Partition isn't marked bootable!
You can mark the partition as bootable with 
  $ /sbin/parted /dev/sdb
  (parted) toggle N boot
  (parted) quit
Cleaning up to exit...

To mark the partition bootable,

$ parted /dev/sdb
GNU Parted 1.8.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print                              
Model: Imation Flash Drive (scsi)
Disk /dev/sdb: 1062MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   32.3kB 1062MB 1062MB primary fat16       

(parted) toggle 1 boot
(parted) print                          
Model: Imation Flash Drive (scsi)
Disk /dev/sdb: 1062MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   32.3kB 1062MB 1062MB primary fat16    boot 

(parted) quit                               
Information: Don't forget to update /etc/fstab, if necessary.       

Partitions need a filesystem label!

If you get the following message, you need to label the partition.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
Need to have a filesystem label or UUID for your USB device
Label can be set with /sbin/dosfslabel
Cleaning up to exit...

To label the partition.

$ dosfslabel /dev/sdb1 usbdisk

Partition has different physical/logical endings!

If you get the following message, you may need to reformat the flash drive.

$ fdisk -l /dev/sdb

Disk /dev/sdb: 2029 MB, 2029518848 bytes
129 heads, 32 sectors/track, 960 cylinders
Units = cylinders of 4128 * 512 = 2113536 bytes

Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1  *      1     961   1981936  6 FAT16
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(967, 128, 32) logical=(960, 31, 32)

MBR appears to be blank!

If your test boot reports a corrupted boot sector, or you get the following message, you need to install MBR.

$ livecd-iso-to-disk Fedora-<release>-Live-i686.iso /dev/sdb1
MBR appears to be blank.
You can add an MBR to this device with
Cleaning up to exit...


To install MBR,

$ cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdb

SYSLINUX Boot Error!

If you were using the script on previous Red Hat or Fedora Release and getting following error message,

SYSLINUX 3.xx ... EBIOS Load error - Boot error

You may need to upgrade your syslinux to 3.50 or higher from Peter Anvin's SYSLINUX .

Ubuntu issues

Ubuntu and derivative Linux distributions have a usb-creator program similar to Live USB Creator. This does not work with Fedora .iso images, it silently rejects them. (usb-creator requires the .iso has a Debian layout, with a /.disk/info file and a casper directory.)

The livecd-iso-to-disk script isn't meant to be run from a non-Fedora system. Testers have reported that even though it runs in an Ubuntu 10.10 terminal and may complete successfully, the resulting USB flash drive does not boot (RHBZ #699554).

Expert users may be able to use dd to write the Fedora .iso to the USB flash drive (thereby overwriting its partition information and all files on it). Another workaround is to burn the Fedora .iso to a CD-R, boot from this, and then run Live USB Creator or livecd-iso-to-disk from the Fedora environment.

Testing Live Image on USB

You can test your Live Image on USB using QEMU as shown in the screenshot below.

FedoraLiveCD USBHowTo usb flash with qemu.png

For example, if your USB flash drive is on /dev/sdb1, you could type following command:

$ umount /dev/sdb1
$ qemu -hda /dev/sdb -m 256 -vga std

See also

Red Hat Magazine | I am Fedora, and so can you!

References