Skip to main content Start of main content

Det lettvekts VM-miljøet

Ei brukartilpassa skybasert oppleving.

Kvifor Fedora Cloud?

 • Kan tilpassast

  Med Fedora Cloud kan du skreddarsy miljøet etter behova dine ved å velja dei spesifikke pakkane og funksjonane du ynskjer å inkludera.


 • Sikker

  Fedora Cloud er utvikla med tanke på tryggleik, og inkluderer funksjonar som SELinux, som aukar kjernetryggleiken, og Security Profiles.


 • Oppdatert

  Fedora Cloud tilbyr dei nyaste programvarepakkane og oppdateringane, slik at du heile tida er oppdatert.


 • Økosystem med open kjeldekode

  Alt vert støtta av eit heilt gratis Fedora-økosystem med open kjeldekode.


 • Fellesskapsdrive

  At det er eit open kjeldekode-prosjekt, tyder at det finst ei stor mengd kunnskap og ekspertise tilgjengeleg.


 • Konteinarbasert

  Fedora Cloud er optimalisert for konteinararbeidsbelastingar, noko som gjer han til ein utmerkt vert for køyring av konteinariserte applikasjonar.


Godkjende partnarar av Fedora Cloud

Bygd av dykk

Fedora-prosjektet ser for seg ei verd der alle kan dra nytte av fri programvare med open kjeldekode som er utvikla av inkluderande, innbydande, og fordomsfrie fellesskap.

Fedora Cloud er oppretta av eit team i Fedora-fellesskapet som heiter Cloud Working Group. Han består av offisielle medlemar som har avgjerdsstyresmakt, og dessutan andre bidragsytarar. Finn ut meir på Cloud Working Groups nettstad.

Prøv det no.

Last ned no