From Fedora Project Wiki

ตำแหน่งงานสำหรับโปรเจค L10n (localization)

ตำแหน่งหน้าที่
นี่เป็นแค่ข้อเสนอคร่าว ๆ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคุณแล้ว


นักแปล

โปรเจค Fedora Localization

วัตถุประสงค์ของ Fedora Localization Project (FLP) คือทำให้ทุกส่วนของ Fedora (ตัวซอฟท์แวร์ เอกสาร เว็ปไซต์ และชุมชน) เข้าถึงชุมชนผู้ใช้งานในแหล่ง (ไม่ว่าจะเป็นประเทศ ภาษา หรือแม้แต่กลุ่มชุมชนย่อยตามวัฒนธรรม) ให้มากที่สุด ซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้โดยปกติจะทำโดยการแปลไฟล์ PO แต่ก็ไม่ได้จำกัดแต่เพียงวิธีนี้เท่านั้น

L10N
คือตัวย่อของคำว่า "Localization" ซึ่งใช้หลัก numeronym โดยแทนที่จำนวนตัวอักษรระหว่างตัวแรกและตัวสุดท้าย (ในกรณีนี้คือ 'ocalizatio') ด้วยจำนวนตัวอักษร (ในที่นี้คือจำนวนตัวอักษร 10 ตัว): Localization

รายชื่อภาษา

กรุณาดูที่ http://www.transifex.net/languages/ เพื่อแสดงภาษาทั้งหมดที่สนับสนุนและมีการแปรค่อนข้างมากแล้ว

การเข้าร่วมกับโปรเจค Fedora Localization

กรุณาอ่านหน้า Fedora Localization Guide

นักแปลใหม่:

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ:

วิธีการช่วยเหลือในแบบอื่น:

ทีมงาน

  • ปัจจุบันรายชื่อทีมถูกแสดงที่หน้า ทีมงาน

วิธีการสื่อสาร

ใช้เมล์ลิสต์

สมาชิกของ FLP ควรให้ความสนใจกับ เมล์ลิสต์

  • โดยลิสต์หลักคือ trans (archive) ซึ่งมีบันทึกการพูดคุยเกี่ยวกับการแปล การประสานงานของทีม ฯลฯ
  • นอกจากนั้นปัญหาบางประการก็จะถูกปรึกษากันในลิสต์ i18n ถ้าคุณสนใจเรื่องวิธีการป้อนภาษา ฟอนต์นานาชาติ ฯลฯ คุณควรสมัครเข้าร่วมลิสต์นี้

Commits list

  • We've setup the group 'l10n-commits' for those who would like to receive emails for commits in the /cvs/l10n/ repo and various other emails.
  • To subscribe, go to the Fedora Accounts System and add yourself to l10n-commits. Unfortunately the system needs approval, so someone should jump in to approve you, which should happen quickly.

ช่องทาง IRC

การประชุม

ตารางงาน

ตารางทั้งสองนี้ระบุเส้นตายของการแปลภาษา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คำแปลต่าง ๆ จะถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: เส้นตายในการแก้ไขประโยคและคำแปล

คณะที่ปรึกษา Fedora L10N

คณะที่ปรึกษาโปรเจค หรือ Fedora Localization Steering Committee (FLSCo) เป็นผู้กำหนดแนวทางคร่าว ๆ และสนับสนุนเหล่าผู้แปลเพื่อทำให้ Fedora สามารถใช้งานได้ในหลายภาษาและวัฒนธรรม

ถ้าคุณมีคำถามหรือปัญหาใด หรือต้องการคำชี้แจงเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคณะที่ปรึกษา L10n ได้เลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: คณะที่ปรึกษา Fedora L10n

การรายงานบั๊ก การทดสอบ และทำ Quality Assurance

ก่อนที่คุณจะรายงานบั๊ก กรุณาหารายการบั๊กในอดีตและปัจจุบันที่มีอยู่ซะก่อน ว่ามันซ้ำกับบั๊กที่คุณต้องการรายงานหรือเปล่า ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าไม่เคยมีใครรายงานบั๊กของคุณ กรุณาเพิ่มรายงานใหม่ได้เลยที่หน้ากรอกข้อมูลบั๊กของ Bugzilla แต่ถ้าบั๊กของคุณเคยถูกรายงานมาก่อนแล้วแต่ยังไม่ถูกแก้ไข คุณอาจจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในบั๊กดังกล่าวก็ได้ และถ้าบั๊กนั้นถูกแก้ไขไปแล้ว คุณสามารถปรับปรุงข้อมูลของบั๊กว่าได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วจริงหรือเปล่า ถ้าบั๊กนั้นถูกปิดไปแล้วแต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ คุณอาจจะเปิดบั๊กนั้นขึ้นมาใหม่ก็ได้

หน้า Bugzilla ที่อาจเป็นประโยชน์:

คิวรี่ Bugzilla อื่นที่น่าสนใจ:

L10N QA Test Day

การมีส่วนร่วมในงานนี้จะช่วยให้สมาชิกสามารถปรับปรุงคุณภาพของคำแปลสำหรับเวอร์ชั่นที่กำลังจะออกได้ โดยไม่ต้องจนกว่าจะถึงเวอร์ชั่นถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: L10N QA Test Day