From Fedora Project Wiki

Detalii Proiect

Translate into romanian the mision statement:

Misiunea proiectului de documentare Fedora este de a îmbunătăți experiența de ansamblu a utilizatorilor și contribuabililor Fedora prin furnizarea de documente. Explicăm cum să folosim anumite programe și sisteme, să oferim conturi scrise despre evenimente speciale (cum ar fi versiuni) și să recomandăm setări pentru software și sisteme (în ceea ce privește securitatea, performanța și alte probleme). În realizarea acestei lucrări, Proiectul Docs creează și utilizează numai software și conținut, instrumente și procese gratuite, astfel încât documentația noastră să fie refolosibilă, modificabilă și reconstruită de oricine, gratuit, pentru totdeauna.

The mission of Fedora's Documentation Project is to improve the overall experience of Fedora users and contributors by providing documentation. We explain how to use certain software and systems, provide written accounts of special events (like releases), and recommend settings for software and systems (in terms of security, performance, and other concerns). In pursuing this work, the Docs Project creates and uses only free and open-source software, content, tools, and processes, so our documentation is reusable, modifiable, and rebuildable by anyone, for free, forever.

Ore de consultaţii Americas -- Thursdays 1800 UTC Europe -- Wednesdays 1600 CET to 1800 (with lnovich) APAC -- Not yet scheduled
Canal IRC #fedora-docs[?]
Listă de email-uri docs - Lista principală de discuții a proiectelor principale
docs-qa - listă de discuții Documente Întrebări și Răspunsuri (QA)
Întâlniri Săptămânal la #fedora-meeting[?]
Timp de întâlnire
Următoarea întâlnire in agendă
Problemele curente Fedora Documentation Bugs - Probleme raportate cu Documentele oficiale
Planificarea proiectului Proiecte curente
Documentația oficială https://docs.fedoraproject.org
Pagină înrudită Documente Întrebări și Răspunsuri (QA) -- Echipa de documentare Întrebări și Răspunsuri (QA)

Găsește Documentație

I want to...

Help Out

I want to...

Legal

All documentation produced by Fedora is released under the Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 Unported License.